eines de fusta decoratives usades a pagès i peçes de fusta tornejades

dimarts, 1 de febrer del 2011

Lligador de garbes


ús lligar les garbes*.
El lliga garbes es un tros de fusta rodó, fustejat amb eina de tall ganivet, destral i polit amb un vidre trencat o sia rascant així no deixa marques i queda llis. A la part superior hi ha una empunyadura amb una valona superior i una altre mes avall poc mes de l’amplada de la ma tot seguit d’un tros cilíndric i acabat en punta trencada d’uns 40 cm, el que es la maneta pot ser decorada al gust del qui la treballa. Serveix per tancar el vencí o vencill* fent-lo rodar sobre si mateix i fent-lo passar per sota.
*Garba, feix de cames de blat o altre cereal. Les garbes portaven dos lligats un a la part inferior i l’altre a la par superior, excepte el que servia de barret per cobrir el cabaió o caballo*
*Venci (nom del Ripollès) o vencill, es unes poques cames de blat o altre cereal lligades per la part superior (espiga), posat al terra, posant-hi les herbes segades en una quantitat ideal per tal de que es pogués lligar.
*Cabaió o caballo grup de 8 a 10 garbes posades d’espiga amunt i tapades per una altre garba per protegir-les del temps i els ocells, doncs es deixaven uns dies al camp fins que es portaven a la casa per batre (separar la palla del gra).

Etiquetes de comentaris:

Estira pallers


ús retirar la palla del paller*.
La palla amb el batre es fa un paller, per emmagatzemar la palla, com que queda molt compacte a mà no es pot arrencar, per això es fa servir aquesta eina. Es un bastó no massa llarg, amb una aresta a la punta. Mode: es clava el bastó al paller i quan es retira en fora surt la palla enganxada a la aresta de la punta. Depèn de l’obertura de l’aresta surt mes o menys palla, si l’obertura es gaire grossa es més fàcil que es trenqui, ja que no sol ser gaire gruixut. També n’hi havia amb puntes de ferro, i sols calia muntar-hi un mànec.
*El paller es una construcció cilíndrica a baix i acabada cònicament, feta per palla amb un pal gros al mig. Per batre el blat, primer al batre amb animal o vergueres es pujava la palla manualment. Posteriorment es feia amb una màquina que separava el gra de la palla, i amb un tub llarg es dipositava la palla al voltant del pal, i un home anava distribuint i arranjant la palla fins quasi tan amunt com llarg era el pal, fet a mà quedava mes petit. foto del paller extreta de internet

Etiquetes de comentaris:

Estaca


ús plantar verdures.
L’estaca, es un tros de boix en forma de L, ja seleccionat des del bosc, i fustejat fent-hi punta, per facilitar el fer el forat al terra, el diàmetre no es massa important, doncs fent voltar l’estaca excèntricament el forat s’engrandeix, si el que cal plantar es massa gros llavors farem servir el palo o l’aixada.

Etiquetes de comentaris: